Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Duben 2013

11. 4. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat.


10. 4. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

On vstal, pohrozil větru a valícím se vlnám; i ustaly a bylo ticho.


9. 4. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Přistoupil k márám a dotkl se jich. Řekl: „Chlapče, pravím ti, vstaň!“


8. 4. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Neboj se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království.


7. 4. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku.


6. 4. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Slepý prohlédl, byl uzdraven a viděl všecko zcela zřetelně.


5. 4. 2013 8:22
Rubrika: Nezařazené

Co je zaseto v slabosti, vstává v moci.


4. 4. 2013 8:37
Rubrika: Nezařazené

Jakmile uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, jedni se mu začali smát.


3. 4. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Není pod nebem jiného jména, jímž bychom mohli být spaseni.


2. 4. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl: „Pokoj vám.“


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka