Denní zamyšlení s Písmem
12. 10. 2011 0:00

Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium:


11. 10. 2011 0:00

Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské.


10. 10. 2011 0:00

V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn.


9. 10. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Zničí smrt navždy, Pán, Hospodin, setře slzy z každé tváře.


8. 10. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Připojil se k nim sám Ježíš a šel s nimi. Ale něco jako by bránilo jejich očím, aby ho poznali.


7. 10. 2011 0:00

Také když mu bylo dvanáct let, šli tam, jak bylo o svátcích obyčejem. A když v těch dnech všechno vykonali a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, aniž to jeho rodiče věděli.


6. 10. 2011 0:00

Když uplynuly dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili před Hospodina


5. 10. 2011 0:00

Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu.


4. 10. 2011 0:00

V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova. Vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu.


3. 10. 2011 0:00

Přistoupil k ní (anděl) a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“ Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka