Denní zamyšlení s Písmem
22. 8. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"To mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku."


21. 8. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě."


20. 8. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Neboj se! Mluv a nemlč, protože já jsem s tebou a nikdo ti neublíží."


19. 8. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Neboť Bůh ukáže tvou nádheru všemu pod nebem."


18. 8. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Vytrvale běžme o závod, který je nám určen."


17. 8. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti."


15. 8. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Proto nyní, Bože, posilni mé ruce!“


15. 8. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče?"


14. 8. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"S ním je paže lidská, ale s námi je Hospodin, náš Bůh, aby nám pomohl."


13. 8. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Vždyť Hospodin ubožáky slyší, nepohrdá svými, když jsou uvězněni."


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka