Denní zamyšlení s Písmem
13. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Náš Pán přichází, aby našel nebe naší duše, ve které je tak rád.


12. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Když si uvědomíme, jak veliký dar nám nabízí v Eucharistii, naše zkřehlé srdce pookřeje.


11. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli!“


10. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Hle, jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl mých uší, pohnulo se radostí dítě v mém těle.“


9. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Maria řekla: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.“


8. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“


7. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená.


6. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě.


5. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

„Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého."


4. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají.


« novější 1 92 183 252 253 254 255 256 257 258 274 365 starší »

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka