Denní zamyšlení s Písmem
15. 4. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy; na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit s Bohem!


14. 4. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní!


13. 4. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Bylo za vás zaplaceno výkupné, nebuďte otroky lidí!


12. 4. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Zasnoubím si tě navěky... a poznáš Hospodina.


11. 4. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Vzýval jsem tvé jméno, Hospodine, z nejhlubší jámy.


10. 4. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Budou proti tobě bojovat, ale nepřemohou tě, neboť já jsem s tebou, abych tě spasil a vysvobodil.


9. 4. 2011 12:33
Rubrika: O Slově na den

Zachráním je skrze sebe, Hospodina, jejich Boha.


8. 4. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Stůj na svém místě. Jsem poslán k tobě.


7. 4. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

V zemích, do nichž přišli, jsem se jim stal na ten krátký čas svatyní.


6. 4. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Určitě tě zachráním, nepadneš mečem a jako kořist získáš svůj život, protože jsi ve mne doufal, je výrok Hospodinův.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka