Denní zamyšlení s Písmem
25. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Zbavte se cizích bohů, které máte mezi sebou! Očisťte se, převlékněte si šat."


24. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?“


23. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Někdo ze zástupu ho požádal: „Mistře, domluv mému bratru, ať se rozdělí se mnou o dědictví.“ Ježíš mu odpověděl: „Člověče, kdo mne ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím?


22. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, až přijde a zatluče na dveře.


21. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko.


20. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Když jsem ho spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý; ale on vložil na mne svou pravici a řekl: „Neboj se. Já jsem první i poslední, ten živý; byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu.


19. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Četli z knihy Božího zákona po oddílech a vykládali smysl, aby lid rozuměl tomu, co četli.


18. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Odlož do prachu svá zlatá zrnka, mezi potoční skaliska ofírské zlato. Pak bude Všemocný sám tvým zlatem, bude ti hromadou stříbra.


17. 8. 2011 8:37
Rubrika: O Slově na den

Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán.


16. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Abys na Hospodina spoléhal, poučím tě dnes – ano, tebe.


« novější 1 95 189 275 276 277 278 279 280 281 283 377 starší »

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka