Denní zamyšlení s Písmem
8. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Co je platné, moji bratří, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky?


7. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kdo doufají v Hospodina, jsou jak hora Sijón: nepohne se, strmí věčně.


6. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Neustupuj drzému člověku ze strachu aby tě nechytil za slova, která jsi sám řekl.


5. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

I uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami a vyhnal mnoho zlých duchů.


4. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kdo by totiž zachoval celý zákon, a jen v jednom přikázání klopýtl, provinil se proti všem.


3. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jestliže však někomu straníte, dopouštíte se hříchu a zákon vás usvědčuje z přestoupení.


2. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači – to byste klamali sami sebe!


1. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu.


31. 1. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání.


30. 1. 2012 0:00
Rubrika: O Slově na den

Nestraň se rozhovorů starců, kteří se též učili od svých otců, neboť u nich se naučíš rozumnosti.


« novější 1 99 197 273 274 275 276 277 278 279 294 392 starší »

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka