Denní zamyšlení s Písmem
14. 6. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Nemáš nic na svou omluvu, když vynášíš soud, ať jsi kdokoli. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe. Neboť soudíš, ale činíš totéž.


13. 6. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

„Neboj se! Mluv a nemlč, protože já jsem s tebou a nikdo ti neublíží."


12. 6. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

„Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého."


11. 6. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

„Děj se vůle Páně!“


10. 6. 2011 7:47
Rubrika: O Slově na den

„Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek."


9. 6. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!


8. 6. 2011 8:38
Rubrika: O Slově na den

Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste zhřešili, ale Duch dává život, protože jste ospravedlněni.


7. 6. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

A abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, jichž se mi dostalo, byl mi dán do těla osten, posel satanův, který mne sráží, abych se nepovyšoval.


6. 6. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.


5. 6. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach?


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka