Denní zamyšlení s Písmem
18. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina!


17. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu!


16. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jeden je zákonodárce i soudce; on může zachránit i zahubit. Ale kdo jsi ty, že odsuzuješ bližního?


15. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře: jde vám o vaše vášně.


14. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá, čekám na jeho slovo.


13. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Šli tedy a vstoupili do domu jedné ženy jménem Rachab, nevěstky, a tam přespali.


12. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ježíš měl s ním soucit. Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu: „Chci, buď čistý!“


11. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně!


10. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj.


9. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Máte-li však v srdci hořkou závist a svárlivost, nechlubte se moudrostí a nelžete proti pravdě.


« novější 1 99 197 272 273 274 275 276 277 278 294 392 starší »

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka