Denní zamyšlení s Písmem
27. 1. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Hospodinova ustanovení jsou přímá, jsou pro radost srdci.


26. 1. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Oni hned zanechali sítě a šli za ním.


25. 1. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ty zachováváš smlouvu a milosrdenství svým služebníkům.


24. 1. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ty jsi moje světlo, Hospodine. Hospodin mi září do mých temnot.


23. 1. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Znovu vám říkám, snáze projde velbloud uchem jehly než bohatý do Božího království.


22. 1. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Svody sice nutně přicházejí, ale běda tomu, skrze koho přijdou.


21. 1. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

I když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má.


20. 1. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jako se raduje z nevěsty ženich, tak se tvůj Bůh zaraduje z tebe.


19. 1. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.


18. 1. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Když vejdete do některého domu, řekněte nejprve: ‚Pokoj tomuto domu!‘


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka