Denní zamyšlení s Písmem
3. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

4.den Mt 24,15-35 15Když pak uvidíte ‚znesvěcující ohavnost‘, o níž je řeč u proroka Daniela, jak stojí na místě svatém – kdo čteš, rozuměj –


2. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

3.den Iz 11,1-5 1I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce.


1. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

2.den Mt 24,3-14 3Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: „Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku!“


30. 11. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

1.den Ž 42 1Pro předního zpěváka. Poučující, pro Kórachovce.


29. 11. 2009 23:59

Advent je časem očekávání. Snaží se nás probrat do reality. Do reality toho, že jako křesťané stále očekáváme Kristův druhý příchod. Náš život má být skutečně žitým očekáváním Krista. Nevíme, kdy se náš Pán vrátí a tak máme být kdykoli připraveni.…


29. 11. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

7.den Vyber si text, který Tě oslovil


28. 11. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Žd 3,6-9 Kristus však jako Syn je nad celým Božím domem. A tímto Božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději.


27. 11. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

J 7,37-39 V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: „Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije!


26. 11. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

1Kor 12,12-27 Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem.


25. 11. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Mt 28,20 20a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. “


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka