Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Srpen 2010

12. 8. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší?


11. 8. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

On za mé hříchy zemřel na kříži, jen On je může skutečně odpustit.


10. 8. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

„Pane, chceš-li, můžeš mě očistit.“


9. 8. 2010 7:33
Rubrika: O Slově na den

Obrať mě, chci se vrátit, vždyť ty, Hospodine, jsi můj Bůh.


8. 8. 2010 8:23
Rubrika: O Slově na den

‚Svatí buďte, neboť já jsem svatý.‘


7. 8. 2010 8:30
Rubrika: O Slově na den

Nedychtěme po marné slávě, nepopouzejme jedni druhé a jedni druhým nezáviďme.


6. 8. 2010 7:07
Rubrika: O Slově na den

Kéž bys dal svému služebníku srdce vnímavé.


5. 8. 2010 1:17
Rubrika: O Slově na den

„Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci.


4. 8. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Začali jste žít z Ducha Božího, a teď spoléháte sami na sebe?


3. 8. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

„Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka