Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Září 2012

21. 9. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi.


20. 9. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.


19. 9. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Blaze těm služebníkům, které pán, až přijde, zastihne bdící.


18. 9. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno.


17. 9. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Žijte proto jako děti světla – ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda.


16. 9. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Stejně tak je tomu i s vírou: když se neprojevuje skutky, je sama o sobě mrtvá.


15. 9. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.


14. 9. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena?


13. 9. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Tak ani žádný z vás, kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedníkem.


12. 9. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ne každý vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka