Denní zamyšlení s Písmem
28. 8. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jste svobodni, ale ne jako ti, jimž svoboda slouží za plášť nepravosti.


27. 8. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

V tomto světě jste cizinci bez domovského práva.


26. 8. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Nyní však jste lid Boží.


25. 8. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Pozvedejte ruce ke svatyni, dobrořečte Hospodinu!


23. 8. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ještě spíte a odpočíváte?


22. 8. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv pomlouvání.


21. 8. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

On je beránek bez vady a bez poskvrny.


20. 8. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

On je beránek bez vady a bez poskvrny.


19. 8. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.


18. 8. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ta žena však otěhotněla a poslala Davidovi zprávu: „Jsem těhotná.“


« novější 1 94 164 165 166 167 168 169 170 188 281 374 starší »

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka