Denní zamyšlení s Písmem
20. 1. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

I kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni.


19. 1. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jsi Bůh ponížených, pomocník nejmenších, zastánce slabých, ochránce zavržených, spasitel zoufajících.


18. 1. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Vašemu Otci se zalíbilo dát vám království.


17. 1. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ty mně, Hospodine, neodepřeš svoje slitování.


16. 1. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

... abyste byli moji.


15. 1. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

On se ke mně sklonil, slyšel mě, když o pomoc jsem volal.


14. 1. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Budeme však připomínat jedině tvé jméno!


13. 1. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Dbej na to, co ti svěřil Hospodin, tvůj Bůh.


12. 1. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Kdo ho vzýval a on ho opominul?


5. 1. 2011 2:15
Rubrika: O Slově na den

Odpusť svému bližnímu, pokud ti ukřivdil; až ty budeš jednou prosit, budou i tobě hříchy odpuštěny.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka