Denní zamyšlení s Písmem
18. 4. 2010 23:59

Zanedbávání chvály je jedním z důvodů egocentrického postoje lidí, kteří se hodně modlí. Bez tohoto rozměru chvály je modlitební život ochromený. Chválit znamená vyslovit souhlas, obdiv a uznání. Lidé to často vyjadřují tím způsobem, že tleskají,…


18. 4. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka.


17. 4. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Hospodinova věrnost je věčná!


16. 4. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Vy však jste rod vyvolený


15. 4. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, jenž tak vysoko trůní ?


14. 4. 2010 0:41
Rubrika: O Slově na den

Ač jste ho neviděli, milujete ho


13. 4. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Hospodine zástupů, blaze člověku, jenž doufá v tebe!


12. 4. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství


11. 4. 2010 8:36
Rubrika: O Slově na den

Dle vlastního výběru...


10. 4. 2010 9:05
Rubrika: O Slově na den

A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka