Denní zamyšlení s Písmem

Archiv

6. 7. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Dotknu-li se alespoň jeho šatů, budu zachráněna." Mt 9,21


5. 7. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Jsem s vámi, spasím vás a vysvobodím z jeho rukou."


4. 7. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

On mi řekl: „Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla.“


3. 7. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Nebojte se! Vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání."


2. 7. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Neboť Bůh je větší než naše srdce a zná všecko!"


1. 7. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Můj nářek jsi obrátil v tanec, Hospodine, můj Bože, chci tě chválit navěky."


30. 6. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži."


29. 6. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Všechno podrobil pod jeho nohy a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem.


28. 6. 2015 21:42
Rubrika: Nezařazené

Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem.


27. 6. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Nebudeš mít jiného boha mimo mne... Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit."


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka