Denní zamyšlení s Písmem
16. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Když přijímáme Krista v eucharistii, přijímáme život nepomíjející.


15. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Svaté přijímání je nejkratší a nejjistější cesta do nebe.


14. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Nechápu, že by bylo možno žít křesťansky a necítit potřebu trvalého přátelství s Ježíšem skrze slovo a chléb, skrze modlitbu a eucharistii.


13. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Náš Pán přichází, aby našel nebe naší duše, ve které je tak rád.


12. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Když si uvědomíme, jak veliký dar nám nabízí v Eucharistii, naše zkřehlé srdce pookřeje.


11. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli!“


10. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Hle, jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl mých uší, pohnulo se radostí dítě v mém těle.“


9. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Maria řekla: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.“


8. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“


7. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka