Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Červenec 2010

21. 7. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás.


20. 7. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Po Bohu žízním, po živém Bohu.


19. 7. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije!


18. 7. 2010 23:59

Možná Ti všechny ty texty připadají pěkné nebo taky ne, ale každopádně můžeš mít pocit, že se Tě nijak moc netýkají, osobně se Tě nedotýkají. A že bys možná vlastně chtěl, aby se Tě nějak dotýkaly. Že se tu stále mluví o Bohu, o Ježíši, ale Ty k…


18. 7. 2010 6:55
Rubrika: O Slově na den

Chval Pána za všechna dobrodiní,


17. 7. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Blaze těm, kdo jsou pozváni na svatbu Beránkovu.


16. 7. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ale mnozí z těch, kteří slyšeli Boží slovo, uvěřili, takže jich bylo již na pět tisíc.


15. 7. 2010 6:51
Rubrika: O Slově na den

Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova?


14. 7. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Vy jste mě však zase opustili a sloužíte jiným bohům, proto vás už nevysvobodím.


13. 7. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Zapomínáš na Hospodina, který tě učinil, který roztáhl nebesa a položil základy země.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka