Denní zamyšlení s Písmem
25. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Hospodine, tys náš Otec, náš vykupitel odedávna, to je tvé jméno."


24. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Věrný přítel je pevná ochrana, kdo ho našel, nalezl poklad."


23. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Přioděj se pláštěm spravedlnosti od Boha, vlož si na hlavu čelenku slávy Věčného."


22. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Zavolal je a odpověděly: „Zde jsme“; zazářily jásavě vstříc svému Stvořiteli."


21. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Vyslyš, Hospodine, naši modlitbu a naši prosbu a kvůli sobě nás vysvoboď a dej nám svou milost."


20. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Tak je potom Boží člověk dokonalý, důkladně vyzbrojený pro každé dobré dílo."


19. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Hle, já stvořím nová nebesa a novou zemi. Věci minulé nebudou připomínány, nevstoupí na mysl."


18. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"On je odměňoval podle svého slitování, podle svého velikého milosrdenství."


17. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Už nikdy o tobě neřeknou: „Opuštěná“. A nikdy o tvé zemi neřeknou: „Zpustošená“.


16. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Všichni, kdo je spatří, rozpoznají na nich, že oni jsou to potomstvo, jemuž Hospodin žehná."


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka